DOEL VAN HET PROGRAMMA

Het meest belangrijke aan de ijshockeyschool van Dordrecht Lions is dat 4 tot 10 jaar oude kinderen de best mogelijke introductie tot ijshockey krijgen voorgeschoteld. IJshockey op dit niveau dient gebaseerd te zijn op plezier, op betrokkenheid van alle deelnemers en op het leren van de basisvaardigheden, die nood-zakelijk zijn voor de sport. De vaardigheden van ijshockey omvatten:

 • Schaatsen en balans houden
 • Remmen / stoppen
 • Bochten draaien
 • Het voortbewegen van de puck aan de stick (puck handling)
 • Het elkaar de puck toespelen (passing)
 • Schieten

Behalve ijshockey-specifieke vaardigheden wordt hier echter ook gewerkt aan vaardig-heden die niet alleen voor de ijshockey gelden. Daarbij valt te denken aan:

 • Plezier hebben aan het spelen van ijshockey én tegelijkertijd lichamelijke activiteit te ontplooien.
 • Ontwikkeling en begrip van samenwerken (teamwork) door middel van diverse groepsactiviteiten.
 • Deelname aan een breed scala van activiteiten en wedstrijdsituaties.
 • Ontwikkeling van coördinatie en motorieke vaardigheden.
 • Kennismaking met samenwerken, fair play en respect.
 • Ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfrespect bij het kind.